menu

Shift Manager

Behov for ny arbeidsplan? Da gir analyse- og simuleringsfunksjoner i Shift Manager god oversikt over muligheter og konsekvenser før arbeidsplanen rulles ut.

My Shift (ansatt portal)

 • Web basert ansatt portal med all nødvendig informasjon og funksjoner som gir personalet en glimrende oversikt over sin arbeidstid
 • Ansatte kommuniserer elektronisk med sitt arbeidsted ved å registrere sine avvik for videre behandling
 • Personalet kan sette seg opp på ledige skift/vakter, sette seg opp på ferie, bytte skift/vakter med mer

Vaktbok web

 • Ansatte med rettigheter kan registrere innmeldt fravær og finne riktig erstatter
 • Sende ut midlertidige arbeidsavtaler for elektronisk godkjennelse
 • Oversikt over akkumulert arbeidstid på erstattere vises på en enkel og oversiktlige måte

Tidsregistrering med avvikskontroll

 • Inn- og ut registrering via mobiltelefon, nettbrett eller PC
 • Viser fremmøteoversikt
 • Administrator behandler avvik

Planlegging

 • Med Shift Manager kan du kjapt få forslag til ny arbeidsplan basert på egne parameter
 • Viser arbeidsplanen flere år frem i tid
 • Systemet kan lage alle typer arbeidsplaner

Vaktplan med dynamisk timeliste

 • Viser flere uker i skjermbildet og gjør planen oversiktlig
 • Registrer alle former for fravær, ferie, ekstraarbeid, avspasering og interne bytter, eller mottar forespørsler for behandling fra ansatte.
 • Dekk opp ledige vakter via My Shift eller 2-veis SMS.
 • Systemet summerer timer for personer som jobber flere steder - gir kontroll over total arbeidstid og fullstendig overtidsregnskap og AML tid per person

Søk etter vikarer eller ekstrahjelp

 • Shift Manager viser alle ledige vakter, både fravær og ekstravakt behov
 • Kommuniser via My Shift og 2-veis SMS
 • Søk etter vikarer basert på kompetanse og kostnad
 • Elektronisk kommunikasjon gir betydelig effektiviseringsgevinst

Statistikksenter

 • Shift Managers eget avanserte ledelsesverktøy
 • "Live" rapporteringsfunksjon med tabeller og grafer
 • Viser akkumulert forbruk av variabel lønn, overtid i timer og kroner med mere
 • Spesialløsning for oppfølging av AML
 • Gir opplysninger i sann tid
 • Tidkrevende informasjonssøk er forvandlet til en hurtig og enkel prosess

Integrasjon

 • Shift Manager integreres med HR-systemer og kan også integrere med andre fagsystemer

Kontakt oss

For spørsmål om Shift Manager eller KDO Consulting, kontakt oss på:

phone
24 13 13 70

Produktdemonstrasjon

Demonstrasjon av Shift Manager kan gjennomføres enten ved at vi kommer til dere, at dere kommer til oss, eller på internett via TeamViewer eller Skype for Business.